Nataly zit naast me in het vliegtuig en vertelt me over Saba, het eiland waar ze opgroeide. Het is een slapende vulkaan met steil aflopende hellingen en nu 1800 Inwoners, die op de 300 m hoog gelegen vlakkere delen wonen. Er is de kortste landingsbaan van de wereld. Pas in 1947 is er, nadat Nederlandse ingenieurs het hadden opgegeven, volgens het plan van een plaatselijke timmerman een weg gemaakt van het zeeniveau naar de bewoonde wereld. Daarvoor Iiep men langs trappen omhoog. In de fabriek van haar vader wordt van zeewater zoet water gemaakt. Hoewel de omstandigheden dus steeds beter worden, hoort ook Saba bij de groep van Nederlandse krimpgemeenten: na de middelbare school verlaten sommige leerlingen het eiland en slechts een klein deel komt terug.  Saba heet dan ook wel ‘the unspoiled  queen’ wat slaat op de ongerepte natuur en het zeereservaat om het eiland heen.

Nataly volgde CXC CSEC (een opleiding, die te vergelijken is met de HAVO), het hoogste niveau dat het eiland te bieden heeft, en werkte daarna drie jaar bij de kustwacht van onder andere St. Maarten. Daar leerde ze Nederlands spreken en ze begon 4 jaar geleden in Leiden een opleiding HBO-Rechten. In juli start ze haar overbruggingsjaar voor haar universitaire master-rechten.  Zij benut de komende 3 maanden, die ze vrij heeft van haar studie, om Engelse les te geven op haar eigen oude school en om bij haar familie te kunnen zijn.

Al pratend vormde zich het plan om twee van mijn profielwerkstukleerlingen die al aangaven onderzoek te willen doen naar vooroordelen over huidskleur, te laten samenwerken met twee van haar leerlingen: welke verschillen zijn er wat discriminatie betreft tussen de ideeën van kinderen uit Kennemerland en die van Saba? Een project binnen de Nederlandse grenzen met maximale afstand.

Nataly heeft een duidelijk beeld van haar toekomst: strafpleiter worden en wie weet een aantal jaar daarvan in St. Maarten. Zij is iemand die al vele barrières  heeft overwonnen: van een kleine gemeenschap naar een grote stad, van tropisch naar zeeklimaat, van het Engels als voertaal naar het Nederlands, van havo-niveau nu naar de universiteit!

Een dappere vrouw: succes!

Eiland Saba (foto Lydia)

Eiland Saba (foto Lydia)